نگاه فارس

قبح شکنی از مواد مخدر، چرا؟

به گزارش نگاه فارس، سال آخر مجلس پیش، بحثی در مجلس مطرح شد در مورد این که اعدام قاچاقچیان موادمخدر فایده و اثری ندارد و تنها باعث خواهد شد تا چهره جمهوری اسلامی در جامعه بین الملل تخریب شود. پس بهتر است تا قانون را تغییر و اعدام را به حبس ابد تغییر دهیم. زمانی […]

فرمانده انتظامی شيراز خبر داد

کشف بيش از ۱۸۰ كيلوگرم مواد مخدر در شيراز

فرمانده انتظامی شهرستان شيراز از كشف ۱۸۷ كيلوگرم حشيش در شهرستان شيراز خبر داد.