نگاه فارس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی:

آب‌محوری در اولویت کشاورزی فارس/ مراحل کاشت و برداشت استاندارد می‌شوند

بهینه‌سازی در حوزه کشاورزی با آب‌محوری دنبال می‌شود که لازم است تمام مراحل کاشت تا برداشت برای رشد اقتصادی این صنعت مورد استانداردسازی قرار بگیرند.

خشکسالی و بدهی ۲۰ میلیونی کشاورز ۵۲ ساله شیرازی را روانه زندان کرد

کشاورز ۵۲ ساله شیرازی که به دلیل کم آبی و خشکسالی قادر به ادامه کارش آباء و اجدادی خود نبود، با یک بدهی ۲۰ میلیونی روانه زندان شد.