نگاه فارس
تداوم خشکسالی در استان فارس،

خودکشی!!!

استان فارس در حالی دهمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می گذارد که این خشکسالی در تاریخ صد سال گذشته در استان فارس بی سابقه بوده است.

خسارت ۱۲۰۰ میلیاردی بخش کشاورزی در سال گذشته

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سال گذشته بخش کشاورزی ۱۲۰۰ میلیارد تومان خسارت دید.

رونمایی از تولید ۱۲ رقم بذر جدید کشاورزی در زرقان

۱۲رقم بذر جدید کشاورزی در استان فارس تولید و در همایشی به مناسبت پنجاهمین سال فعالیت مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان رونمایی شد.