نگاه فارس

پروفسور خدادوست درگذشت

پروفسور خدادوست از چشم پزشکان و جراحان برجسته دنیا دار فانی را وداع گفت.