نگاه فارس
شهردار شیراز خبر داد:

اجرای پروژه پل شیشه ای علی بن حمزه از ابتدای سال آینده آغاز می شود

 اسکندرپور در بازدید از سازمان عمران گفت: اجرای پروژه پل شیشه ای علی بن حمزه به عنوان یک شاخص گردشگری شهر شیراز، از ابتدای سال آینده با جدیت آغاز می شود و بخش های مختلف آن به صورت موازی و همزمان پیش می رود.