نگاه فارس
مدیرکل هواشناسی فارس:

وزش باد تا چهارشنبه شب در استان ادامه دارد

 مدیر کل هواشناسی فارس گفت: وزش باد که از عصر سه شنبه در نقاط مختلف استان فارس آغاز شده تا چهارشنبه شب ادامه خواهد داشت.