نگاه فارس
گزارش تصویری

وداع با پیکر آیت الله حائری شیرازی