نگاه فارس

هیئت عشاق الرقیه شیراز قربانی کینه معاندین شد+ تصاویر

به گزارش نگاه فارس، یکشنبه شب مکان هیئت عشاق الرقیه(س) محله سهل آباد شیراز در کینه معاندین اهلبیت ونظام سوخت. تصاویر زیر نشان دهنده عمق کینه معاندین و آشوب طلبان است.