نگاه فارس

توزیع میوه طرح تنظیم بازار نوروز ۹۷ از فردا ۲۳ اسفند در شیراز

مدیر تنظیم بازار محصولات جهاد کشاورزی از توزیع میوه های طرح تنظیم بازار نوروز۹۷ از چهارشنبه ۲۳ اسفند خبر داد و گفت: قیمت ها تا پایان امروز اعلام می شود.