نگاه فارس
پایان مرگبار سانچی؛

نفتکش ایرانی کامل غرق شد+فیلم

به نظر می رسد توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.

انتقادهمسرسرمهندس نفتکش ایرانی ازصداوسیما و دستگاه دیپلماسی

مگر اینها سرمایه مملکت نبودند؟!چرا در خبرها از بیمه نفتکش میگویید؟نفتکش را میشود دوباره خرید اما ۱۷ سال طول میکشد تا یک نفر مثل همسر من تربیت شود…