نگاه فارس

روحانی مخاطب اصلی اعتراضات مردمی

۶۹ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار و تنها ۲,۳ درصد رفع حصر را خواسته اصلی شرکت کنندگان در تجمعات اعلام کردند.

سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از اغتشاشات شروع شد،

به جای انجام وظیفه اصلی، پیگیر آزادی آشوبگران هستند!

اغتشاش‌گران با حضور میلیونی مردم در سراسر کشور فراری شدند نه با سخنان و مواضع دوپهلو و ریاکارانه مدعیان اصلاحات. مدعیان اصلاحات به جای آنکه منتی بر سر نظام و مردم بگذارند بایستی پاسخگوی عملکرد خود که به نارضایتی بخش‌هایی از مردم منتهی شده است باشند.

از نامه نگاری برای یک روز جعلی تا سکوت در برابر مطالبات مردمی

دغدغه جعلی ، هویت حزبی

درحالی‌که همین مدعیان دفاع از مردم در حوادث مختلف و فتنه گون با قرار گرفتن در کنار عده‌ای سودجو به دنبال مطالبه‌ای ناحق و خلاف قانون بودند و هستند؛ حال که دولت موردحمایتشان بر سرکار است حاضر به حمایت از حق قانونی مردم نبوده و صلاح را در سکوت مرگبار می‌دانند.

مردم داراب خواستار اصلاح خط مرزی با استهبان شدند

مردم داراب خواستار اصلاح خط مرزی شهرشان با استهبان شدند.