نگاه فارس
آیت الله ایمانی:

امام بود به خاطر قشقرق مذاکره با آمریکا تودهنی می زد

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر امام بود به کسانی که برای مذاکره با آمریکا قشقرق راه می اندازند تودهنی می زد و تعارف هم نداشتند.