نگاه فارس

دستان شفا بخش پروفسور خدا دوست

به مناسبت درگذشت دکتر خدادوست، به گوشی از زحمات و تلاش های او نگاهی دوباره می اندازیم

پروفسور خدادوست درگذشت

پروفسور خدادوست از چشم پزشکان و جراحان برجسته دنیا دار فانی را وداع گفت.