نگاه فارس

فیلم طنز آمپاس قسمت ۱۶

شانزدهمین قسمت فیلم طنز آمپاس  منتشر شد.

فیلم طنز/ آمپاس قسمت ۱۵

پانردهمین قسمت فیلم طنز آمپاس  منتشر شد.

رادیو اینترنتی نگاه فارس(79)؛

از انتقاد منتخب شورا از فعالیت های صرف سیاسی شورای شهر آینده تا بلوف سخنگو آن

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی در قالب طنز با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

رادیو اینترنتی نگاه فارس(78)؛

از تکمیل هنرهای نمایندگان مجلس تا لطف اقای مسئول به فقرا !

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی در قالب طنز با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

فیلم طنز/ آمپاس قسمت ۱۴

چهاردهمین قسمت فیلم طنز آمپاس  منتشر شد.

رادیو اینترنتی نگاه فارس(65)؛

از سهم خواهی عارف از روحانی تا رابین هودی تدبیری ها

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی در قالب طنز با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

رادیو اینترنتی نگاه فارس(64)؛

از مشکلات همیشگی مسافرت های تابستانه تا طعنه های جدید سخنگو

  خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی در قالب طنز با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

رادیو اینترنتی نگاه فارس(63)؛

از ادامه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تا رکورد زنی مردم شیراز در کشور

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی در قالب طنز با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

رادیو اینترنتی نگاه فارس(61)؛

از بازیهای کودکانه نمایندگان تا سرخ کردن صورت از کم آبی

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی در قالب طنز با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

رادیو اینترنتی نگاه فارس(60)؛

از تدابیر شدید برای امنیت مجلس تا سفرهای تابستانی استاندار

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی در قالب طنز با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

رادیو اینترنتی نگاه فارس(59)؛

از نگرانی یک قصاب برای تب کنگو تا رسیدن به دوران سلجوقی

خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی در قالب طنز با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.

رادیو اینترنتی نگاه فارس(56)؛

از خط ونشان های بودجه ای استاندار تا دستاورد سفر ظریف

  خلاصه مهمترین اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و استان به صورت صوتی در قالب طنز با عنوان «رادیو نگاه فارس تقدیم شنوندگان عزیز می‌شود.