نگاه فارس

دستمزد۳ هزار پوندی برای توهین به مقدسات مذاهب اسلامی!

آن‌چه بیش از همه باعث نگرانی‌ است، رویکرد تکفیری این جریان است؛ آن ها مانند وهابی‌ها، پیروان دیگر مذاهب اسلامی را کافر می‌دانند. رویکرد آن ها در بیان و اظهار این مسئله، خود یکی از عوامل اصلی تکفیر شیعیان از سوی گروه‌های تندرویی مانند داعش است. جریان شیرازی و گروه‌های هم‌سو با آن، با اقداماتی […]

کار انگلیسی‌ها

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، سفیر ایران در لندن و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دست داشتن دولت انگلیس در پشت‌پرده حمله به سفارت ایران گفتند