نگاه فارس
پاک فطرت در شورای شهر شیراز؛

شهردار شیراز دوران سخت اما کوتاه را سپری خواهد کرد

پاک فطرت گفت: شهردار شیراز بی‌تردید در این برهه زمانی و به‌دوراز مسائل حاشیه‌ای و جانبی دوران هرچند سخت اما کوتاه را سپری خواهند نمود.

آیا نطق های سیاسی شورای شهر میتواند گره گشای مشکلات مردم باشد؟

در صحن شورای شهر از پیش فروش ۲ سال آینده شیراز تا ادعای شورای پنجم مبنی بر کابلی نبودن پل کابلی مطرح شد.

تبلت و ماشین نو دغدغه مهم شورا پنجمی‌ها

بعد از مترو سواری اشرافی این بار ولخرجی به سبک بهشت‌نشینان

کمتر از یک ماه از آغاز به کار رسمی شورا پنجمی‌ها نمی‌گذرد. بعد از قضیه مترو سواری اشرافی شورایی‌ها این بار ولخرجی آنها برای خرید تبلت و ماشین نو حاشیه ساز شد.

کاندیداهای شهرداری شیراز ازبرنامه های خود میگویند؛

ورود پیش هنگام اعضای شورای شهر پنجم به صحن شورای شهر و رقابت کاندید ها برای صندلی شهرداری

جلسه بررسی رزومه و برنامه‌های ارائه‌شده کاندیداهای شهرداری توسط اعضا شورای شهر پنجم روز گذشته هم‌زمان با روز خبرنگار برگزار شد تا خبرنگاران یک روز هم برای خود نداشته باشند و وقت خود را در نشست‌های خبری بگذرانند.