نگاه فارس

از کاسه چه کنم شورا تا ندادن ارتفاعات شیراز به صاحبان زر و زور/ نماینده مجلس، شیراز را عقب مانده خواند

رئیس شواری چهارم شیراز گفت: اجازه داده نشد تا ارتفاعات شهر شیراز به دست صاحبان زر و زور بیافتد تا به مراکز فساد تبدیل شود.

یادداشت/ سوزان رضایی

معافیان، شهرداری متخصص یا سیاسی!

به نظر میرسد شورای شهر و منتخب ایشان در رأس شهرداری در دوره جدید بیشتر به دنبال سیاسی‌کاری هستند تا تخصص گرایی و قانون‌گرایی و آن‌هم از انتخابشان در صندلی شماره یک شهرداری ناگفته پیداست.

سخنگوی شورای پنجم شیراز در جمع خبرنگاران؛

امید است شهردار منتخب کسی باشد که بتواند پاسخگوی رای مردم در ۲۹ اردیبهشت باشد

سخنگوی شورای پنجم شیرازگفت: : امیدواریم شهردار منتخب کسی باشد که بتواند پاسخگوی مردمی که ساعت‌ها در صف رأی روز ۲۹ اردیبهشت ایستادند، باشد.

در واپسین جلسات شورای شهر شیراز؛

تغییر مدیران شهری همچنان تاثیری در رفع بی عدالتی اجتماعی شهری نداشته است/ شورای پنجم با دوری از جناح بازی به مشکلات مردم رسیدگی کند

در دوره های چند ساله تعدادی با انتخاب مردم کلید دار و صاحب قدرت در شهر شدند، آمدند و رفتند و ما همچنان رنگ فقر را بر روی در و دیوار شهر مشاهده می کنیم و همچنان عدم رعایت عدالت اجتماعی در شمال و جنوب شهر به چشم می خورد.