نگاه فارس
داور دشتی:

آقایان جا برا اعتراض هست، گوشی برای شنیدن نیست

مشكلات معيشتي مردم بدون ترديد مسئله اول حاكميت است اما ارائه چنین پیشنهاد‌هایی دغدغه اصلی مردم منحرف می‌شود،  نسخه‌ شفابخش مشکلات وحدت داخلی و حضوری دولت کارآمد است نه پیشنهاد‌های کودکانه‌ای که وقت و انرژی از حکومت می‌گیرد

تبلت و ماشین نو دغدغه مهم شورا پنجمی‌ها

بعد از مترو سواری اشرافی این بار ولخرجی به سبک بهشت‌نشینان

کمتر از یک ماه از آغاز به کار رسمی شورا پنجمی‌ها نمی‌گذرد. بعد از قضیه مترو سواری اشرافی شورایی‌ها این بار ولخرجی آنها برای خرید تبلت و ماشین نو حاشیه ساز شد.

محسن هاشمی منتخب اعضا برای ریاست شورای شهر تهران شد

اعضای شورای شهر پنجم تهران، محسن هاشمی را برای ریاست انتخاب کردند.

چمران:

اگر قالیباف هم می‌ماند نتیجه انتخابات تغییر نمی‌کرد/برخی اصولگرایان گفتند برای پیروزی لیست شوراها تلاش نمی‌کنیم

رئیس شورای شهر تهران گفت: تغییرات در جبهه مردمی برای استفاده از جوانان و زنان