نگاه فارس
#شهروند_خبرنگار

حاشیه های ۲۲ بهمن در شیراز

شهاب حسن پور #شهروند_خبرنگار نگاه فارس تصاویری از راهپیمایی تماشایی دیروز شیراز ثبت نموده است.