نگاه فارس
بسته خبری نگاه فارس، سال اول شماره230

تیتر۱ | سید امامی رفت، اما دو تابعیتی ها هستند!

بسته خبری نگاه فارس، هر روز با اخبار متفاوت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، طنز و مطالب متنوع دیگر هر روز منتشر می‌شود.

را د‌ولت و اصلاح‌طلبان د‌رباره اسناد‌ و مد‌ارک مربوط به جاسوسی و خود‌کشی سید‌امامی فرافکنی می‌کنند‌؟

د‌لار گران شد‌؛ کاووس را بچسب!

 شاید‌ د‌ولتی‌ها تمایل د‌ارند‌ برای آنکه افکار عمومی توجه حد‌اکثری روی ماجرای ناکارآمد‌ی د‌ولت د‌ر مد‌یریت بازار ارز نشان ند‌هد‌؛ ماجرای خود‌کشی یک متهم به جاسوسی برجسته‌تر از حالت عاد‌ی شود‌! 

جاسوسی در پوشش محیط زیست بازخوانی هشدارهای ۳ سال پیش کیهان

پس از انتشار خبر دستگیری یک شبکه جاسوسی در قالب فعالیت زیست‌محیطی توسط یکی از نهادهای امنیتی کشور در روزهای گذشته و افشای پشت‌پرده تکان‌دهنده ماجرا از سوی دادستان تهران، مناسب است تا بخش‌هایی از گزارش سه سال قبل کیهان که در آن به برخی تحرکات مشکوک در حوزه محیط زیست ‌اشاره شده است دوباره […]

برادر سیدامامی:

خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن کاملا مشهود است/رسانه‌ها به شایعات دامن نزنند

برادر کاووس سیدامامی با بیان اینکه خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن کاملا مشهود است، از رسانه ها خواهش کرد با خبرسازی موجب آزرده شدن خانواده مرحوم نشوند.