نگاه فارس
با حضور معاون امور استان‌های صدا و سیما

آغاز ساخت سریال خورشید‌های سه گانه، در شیراز

ساخت سریال خورشید‌های سه گانه، بزرگ‌ترین پروژه ادبی صدا و سیما در شیراز کلید خورد.