نگاه فارس

ترور نیروی هوافضای سپاه در اغتشاشات نجف آباد

شهید سجاد شاه‌سنایی پاسدار نیروی هوافضای سپاه در اغتشاشات اخیر بر اثر شلیک مستقیم به شهادت رسید.