نگاه فارس

تعریف دو مسیر ریلی برای جهرم در قانون بودجه امسال

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت: دو مسیر ریلی برای اتصال جهرم به شبکه راه‌آهن سراسری در قانون بودجه‌ی امسال تعریف شده است.