نگاه فارس
با معصومه مکرمی بانوی مرودشتی یکی از زنان برتر کارآفرین در سال 96

حمایت از تولید روستایی، مهاجرت به شهرها را کاهش می‌دهد

جزو ۱۰ زن برتر کارآفرین است که سال گذشته از سوی دولت معرفی شدند اما خودش می‌گوید گسترش صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی مرودشت حاصل تلاش ۱۲۰۰ زن کارآفرینی است که عضو این صندوق هستند و به او اعتماد کرده و مدیرعاملی صندوق را به او سپرده‌اند.

فرسودگی شبکه آب روستایی؛

عطش روستاهای فارس و آبی که هدر می‌رود

فرسودگی شبکه آب روستایی شهرستان بوانات سبب هدررفت ۳۰ تا ۳۵ درصدی آب می‌شود در حالی که تعدادی از روستاها با تانکر آب‌رسانی می‌شود.