نگاه فارس

رشیدپور بهانه بود …

  نه! رشیدپور بهانه بود… فریاد حاتمی‌کیا، انتقام ما بود از همه‌‌ شب‌هایی که در جشن‌ها و محافل این سینمای محفلی غریب ماندیم و بغض کردیم.

گیشه نگاه فارس | 3 بهمن 1396

با احتیاط برانید! روحانی در این جاده می‌راند

روزنامه‌ها تا پاسی از شب منتظر بوده‌اند تا گفت‌وگوی تلویزیونی حسن روحانی با رضا رشیدپور را ببینند و امروز صبح در روزنامه‌های‌شان پوشش دهند.