نگاه فارس
رئیس شورای شهر در دیدار با مدیران صداوسیمای فارس:

برخی مدیران به چشم قلکی برای تأمین منابع مالی خود به شورای شهر نگاه می‌کنند

دستغیب در دیدار با دیدار با مدیران صداوسیمای فارس گفت: برخی مدیران شورای شهر را پدر پولداری می‌دانند که حاضر نیستند برای آن احترامی قائل باشند و فقط به چشم قلکی برای تأمین کمبود منابع مالی خود به آن نگاه می‌کنند. 

دستغیب؛

وظیفه لیست امید خدمت صادقانه به همه مردم/حق فارس را در انتصاب مدیر بومی برای استانداری فارس نادیده نگیرند

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز دوره پنجم گفت: از رئیس دولت دوازدهم و وزیر کشور مصرانه میخواهیم که حق این استان را در انتصاب مدیر بومی برای استانداری فارس نادیده نگیرند، این مطالبه ی به حق مردم را به صورت جدی به مرحله اجرا برسانند.