نگاه فارس

سومین حرم اهل بیت در خاموشیِ میلاد پیامبر مهربانی ها+گزارش تصویری

با این که چند روز از آغاز هفته وحدت گذشته است، اما همچنان سومین حرم اهل بیت رنگ و بویی از میلاد پیامبر و هفته وحدت به خود نگرفته است.