نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهل و هفت

سال ۱۳۶۵ سال سختی بود. در ۲۴ سالگی مادر ۵ تا بچه قد و نیم قد بودم دست تنها از پس همه کارهایم بر نمیومدم . اوضاع جنگ به جاهای بهرانی رسیده بود. صمد درگیر جنگ و عملیات های پی درپی بود…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهاردهم

  زمستان هم داشت تمام می شد. روزهای آخر اسفند بود اما هنوز برف ها آب نشده بود. چند هفته ای بیشتر به عید نمانده بود که سربازی صمد تمام شد…