نگاه فارس
رئیس کل دادگستری استان اردبیل:

حکم قاتل آتنا صادر شد/اعدام در ملأ عام

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: پس از بررسی‌های مختلف پرونده قاتل آتنا اصلانی در نهایت حکم اعدام در ملأ عام برای این فرد صادر شد.