نگاه فارس
نگاهی به سوانح رانندگی فارس در نوروز

آمار نگران کننده تصادفات نوروزی فارس/ ۸۰ نفر کشته شدند

آمارهای اورژانس نشان می دهد در ایام نوروز ۸۰ نفر در تصادفات فارس جان خود را از دست داده اند تا همچنان آمار کشته های سوانح رانندگی این استان نگران کننده باشد.