نگاه فارس

ذخیره سازی میوه شب عید در فارس

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های سازمان جهادکشاورزی استان فارس: تمامی اقدامات کارشناسانه برای ذخیره‌سازی میوه شب عید در استان انجام شده است تا مردم با کمبود میوه و گرانی در شب عید روبرو نشوند.

فارس رکوردار تولید لیمو شیرین کشور

۹۱ درصد لیموشیرین کشور در فارس تولید می شود.