نگاه فارس
بعضی از رسانه ها از صدور حکم معافیان خبردادند،

معافیان : من هنوز حکمی ندیده ام

لازم به ذکر بعضی از رسانه های استانی دقایقی قبل خبر از صدور حکم شهرداری عبدالحمید معافیان توسط رحمانی فضلی داده بودند که بدین وسیله تکذیب می گردد.