نگاه فارس
احمد توکلی پاسخ می‌دهد:

تعطیلی تهران برای مراسم تحلیف رییس جمهور چقدر هزینه دارد؟

وزن سنگین تهران در اقتصاد کشور، تعطیلی به بخش دولتی و به تهران بزرگ محدود نمی ماند ؛ بلکه بر کسب و کار در همه بخش ها و در سطح کشور تأثیر جدی میگذارد.

کابینه روحانی برای تبلیغات تعطیل شده است

علی‌رغم منع وزرا از فعالیت‌های انتخاباتی، شواهد از بسیج کابینه برای هجمه به رقبای روحانی حکایت دارد.