نگاه فارس

دومینوی ترس و امید

این روزها در پس هر بحثی که در باب امید و ناامیدی مردم مطرح می‌شود، می‌توان لیستی بلند از «کمبود»‌‌های کشور را به رشته تحریر درآورد

یادداشتی از عبدالله شهبازی:

ماجرای شکست هرات، نمونه‌ای از بلای سیاستمدار ترسو

تاریخ ایران پر است از دوگانه‌های ترس و شکست. از میان وقایع تاریخ ایران یکی از بارزترین و ملموس‌ترین نمونه‌ها، که پیوند «ترس» و «شکست» را نشان می‌دهد، جنگ هرات است

آشنا و فریدون روحانی را از چه چیزی ترسانده اند؟

یکی از مهمترین محاسن مردم سالاری دینی این است که روسای جمهور را بعد از ۴ سال دوباره برای گرفتن رای اعتماد از مردم مجبور می سازد تا در رقابت ها حضور یابند و به دفاع از عملکرد خود بپردازند. به گزارش نگاه فارس، با نزدیک شدن به روز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم […]