نگاه فارس
رئیس اوقاف مرودشت:

ساخت امامزاده جدید در کنار تخت جمشید کذب محض است

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه مرودشت گفت: آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) از قدیم در کنار تخت جمشید وجود داشته و کلیپ منتشر شده مبنی بر ساخت امامزاده جدید در کنارتخت جمشید کذب است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی محیط زیست کشور خبر داد؛

خطر نابودی تخت جمشید در آینده

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی محیط زیست کشور گفت: فارس رتبه اول فرو نشست زمین را در جهان دارد که ادامه این وضعیت به خطر نابودی تخت جمشید در آینده می‌انجامد.

حکم قضایی تخریب ساخت وساز غیر مجاز در حوزه تخت جمشید اجرا شد

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت گفت: در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری حکم قضایی تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در حوزه میراث فرهنگی اجرا شد.