نگاه فارس
با حضور وزیر کشور استاندار جدید فارس معرفی شد

از عذرخواهی استاندار سابق تا قانون مداری اولویت اول استاندار جدید

تبادار استاندار جدید استان فارس قانونمداری را شیوه مدیرتی و اولیت اصلی خود عنوان کرد

باز یک فرد غیر بومی سهم استانداری فارس

اسماعیل تبادار استاندار فارس شد+ سوابق

در جلسه امروز صبح هیئت وزیران استاندار فارس مشخص گردید