نگاه فارس
مدیرکل تأمین اجتماعی فارس خبر داد؛

حذف دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی از اوایل سال جاری/ ۱۲۵ هزار کارگر در فارس در لیست انتظار بیمه تامین اجتماعی

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس خبر داد:  ۱۲۵ هزار کارگر در فارس در لیست انتظار بیمه تامین اجتماعی استان فارس قرار دارند.