نگاه فارس
هادی حسینی:

خواب شورا برای فرهنگ چه تعبیری دارد؟

در آخرین اظهار نظرها و بررسی ها، لیلا دودمان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و همچنین سولماز دهقانی رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر از عدم اجرا و تصویب پروژه های جدید در سال ۹۷در حوزه کمیسیون متبوع خود خبر داده اند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس:

بودجه‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی فارس برای برگزاری جشنواره رضوی هزینه شود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس گفت: انتظار است که دستگاه‌های اجرایی با توجه به بودجه‌های فرهنگی خود به تعهداتشان در قبال جشنواره رضوی عمل کنند.