نگاه فارس
ولایتی در جمع خبرنگاران:

ادعای حق بازدید از مراکز نظامی “اختراع آمانو” است

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: بازدید از مراکز نظامی ایران برای هر بیگانه‌ای ممنوع است.

اولین نشست‌خبری سخنگوی دولت دوازدهم

نوبخت: تأسیسات نظامی ایران سرّی است و نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند

سخنگوی دولت گفت: تأسیسات نظامی ایران سرّی است و هرکسی نمی‌تواند به آن دست پیدا کند.