نگاه فارس
پاسخ به چند سوال درباره انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب

ماجرای آن روز…

پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی، خبرگان جلسه ای دیگر برای انتخاب رهبری تشکیل دادند و در این جلسه آیت الله خامنه ای به اتفاق آراء، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی برگزیده شدند.

بازخوانی پیام تاریخی امام خمینی به میخائیل گورباچف رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی

روز يازدهم دي ماه ۱۳۶۷ هجري شمسي، حضرت امام خميني بنيانگذار پيام مهم و تاريخي خود را خطاب به گورباچف صدر هيأت رئيسه شوروي سابق صادر كردند.

خیانت در خیابان امام خمینی(ره) فسا

آیا پایمال کردن حقوق شهروندان به نفع سرمایه داران می تواند رنگ و بویی از توسعه داشته باشد؟