نگاه فارس
رئیس کل دادگستری استان فارس:

تشکیل هزاران پرونده در دستگاه قضایی استان بعضاً ناشی از عمل نکردن مسئولان به وظایف قانونی خود در گذشته است

رئیس کل دادگستری فارس در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان وجود آسیب های گوناگون امروز را حاصل بی توجهی و سوء مدیریت های سابق خواند و بر توجه بیشتر مسئولان به امر پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس:

مدعیان حقوق بشر خود ناقض حقوق بشر در سراسر جهان هستند

تحریم های آمریکا و کشورهای غربی نه تنها ما را تضعیف نکرده بلکه ما را در برابر استکبار تقویت کرده است.

القاصی مهر در واکنش به شایعه یکی از نمایندگان مجلس،

هیچ اغتشاشگر تعیین تکلیف نشده ای نداریم

رئیس کل دادگستری فارس در خصوص سخن یک نماینده مجلس تهران در خصوص دانشجوی شیرازی که سرنوشتش نامعلوم است، هم گفت: هیچ مجرم تعیین تکلیف نشده نداریم و هر چه گفته می شود، تکذیب می کنم.