نگاه فارس

صندلی معاونت عمرانی وزارت کشور سهم افشانی از انتخابات

برخی شنیده ها حکایت از تغییراتی در استانداری فارس را میدهد ،قرار است که هادی پژوهش معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس تا مشخص شدن استاندار به عنوان سرپرست استانداری فارس معرفی شود.وی هم اکنون در سفر حج به سر می برد.

خداحافظی افشانی با استانداری / آیا استاندار بعدی غیر بومی نخواهد بود؟

این روزها سیدمحمدعلی افشانی استاندار غیربومی استان فارس از زمره مدیران دولت در استان‌ها است که زمزمه‌های رفتن او از این مسئولیت در شبکه‌های اجتماعی و محافل غیررسمی به گوش می‌رسد.