نگاه فارس

نجاتگران هلال احمر فارس در جستجوی مرد گم شده

۱۱ تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر فارس در حال جستجو برای یافتن مرد گمشده از اهالی شهر اردکان در ارتفاعات این شهرستان هستند.

وعده‌های فراموش‌شده مسؤولان؛

مردم روستاهای دهگاه و خفری در قطب آب‌معدنی کشور آب آشامیدنی ندارند

روستاهای دهگاه و خفری در شهرستان اردکان که قطب آب معدنی کشور است با وجود وعده‌های مسؤولان از نعمت آب آشامیدنی سالم محروم است.