نگاه فارس
با معرفی هفت کتاب شاخص در حوزه مطبوعات و رسانه؛

از رستاخیر جانِ اصحاب رسانه تا همینگوی خبرنگارانِ شیرازی

  نشست کتابخوان رسانه با معرفی هفت کتاب شاخص در حوزه مطبوعات و رسانه برگزار شد.

برگزاری روز خبرنگار با حضور معاون وزیر ارشاد در شیراز

 مشاور رسانه ای مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس گفت: حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهمان مراسم اصلی روز خبرنگار در ١٧ مرداد ماه خواهد بود.