نگاه فارس

تولد نوزاد عجول در آمبولانس شیراز

نوزاد عجول شیرازی در آمبولانس اورژانس متولد شد.