نگاه فارس

پشت پرده انتحاری دراویش خیابان پاسداران

نکته قابل تامل این است که طیف مدعی اصلاح طلبی در مواجهه با جنایت‌های زنجیره‌ای ارهابیون به جای محکوم کردن صریح، با آنها افق مشترکی را در ساختار شکنی، ویرانگری و ناامن سازی نیابتی تعریف می کنند.

پروژه تخریب ایران و زمان تصمیم بزرگ

دشمن بستری از نارضایتی را در داخل آماده می‌بیند، یک شبکه همکار پای کار هم دارد که بدون هزینه در حال ترویج خشونت و سوق دادن اعتراض به سمت براندازی است.

هیئت عشاق الرقیه شیراز قربانی کینه معاندین شد+ تصاویر

به گزارش نگاه فارس، یکشنبه شب مکان هیئت عشاق الرقیه(س) محله سهل آباد شیراز در کینه معاندین اهلبیت ونظام سوخت. تصاویر زیر نشان دهنده عمق کینه معاندین و آشوب طلبان است.

«حقّه‌ی کثیف» حامیان روحانی برای ایجاد درگیری و آشوب در مشهد

حامیان روحانی قرار است با طراحی سناریوی مظلوم نمایی، گردهمایی امروز روحانی در مشهد را به آشوب و درگیری منجر کنند.