نگاه فارس

آبشار مارگون یخ زد

آبشار مارگون در سپیدان فارس یخ زد.

مصادره آبشار مارگون سپیدان به نام استان هم‌جوار

آبشار مارگون سپیدان به دلیل ضعف مدیریتی مسئولان شهرستانی و استانی در برخی از کتب و پوسترهای گردشگری زیر مجموعه استان کهگیلویه و بویراحمد قلمداد می‌شود.