به گزارش نگاه فارس، جعفر قادری اقتصاددان و  نماینده سابق مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص اظهار نظر اخیر مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد که گفته بود “از دوره رکود تورمی به رونق غیر تورمی وارد شده‌ایم” گفت: درست است که سال گذشته نرخ رشد اقتصادی چیزی در حدود ۸ یا ۹ درصد بود ولی رونق و رشد اقتصادی که به وجود آمده ناشی از صادرات نفت بوده و ناشی از رشد تولید نبوده است.

وی افزود: تا زمانی که یک رشد قابل قبول نداشته باشیم و این رشد هم باثبات نباشد نمی‌توانیم ادعا کنیم که وارد دوره رونق شده‌ایم. در حال حاضر وضعیت کسب و کار در اقتصاد کشور وضعیت قابل قبولی نیست و دوره رونق را مشاهده نمی‌کنیم.

این اقتصاددان عنوان کرد: واحدهای تولید ما با مشکلات زیادی مواجه هستند و ممکن است در برخی از بخشها مانند خودرو رشد کرده باشیم ولی در اکثر بخشهای اقتصادی با مشکل جدی رو به رو هستیم. بنابراین نمی‌توان گفت که ما به طور جدی از رکود خارج شدیم و دوره رکود را پشت سر می‌گذاریم. بنابراین باید شاهد یک تحرک جدی در اقتصاد کشور باشیم تا بتوانیم از این حالت خارج شویم.

قادری با اشاره به آمار مرکز آمار ایران که رشد اقتصادی با نفت را ۶٫۵ درصد و بدون نفت را ۷ درصد اعلام کرده خاطرنشان کرد: ما چون قبلا در تحریم بودیم و نمی‌توانستیم از تمام ظرفیت نفتی کشور در اوپک استفاده کنیم، طبیعی بود که نفت نقش چندانی در رشد اقتصادی نداشته باشد.

وی افزود: در سال گذشته که این امکان فراهم شد که از کل ظرفیتمان در اوپک استفاده کنیم. رشد قابل توجهی در بخش نفت داشتیم اما امسال نه ظرفیت تولید ما این اجازه را به ما می‌دهد و نه سهمیه اوپک این امکان را برای ما فراهم می‌کند که بتوانیم بیشتر از این تولید کنیم. امسال نفت نقش چندانی در رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت و حتی باعث کاهش رشد اقتصادی می شود.

این نماینده سابق مجلس درباره حس نشدن آمارهای اقتصادی در زندگی مردم نیز به «نود اقتصادی» بیان کرد: نرخ تورم در کل اقتصاد متوسطی است از بخشهای مختلف اقتصادی وقتی در بعضی از بخشها رکود، کاهش قیمت و یا تثبیت قیمت داریم روی بقیه بخشها هم اثر می‌گذارد.

قادری گفت: بخش مسکن به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد کشور در رکود است و این که تورم ما هنوز حول و حوش ۱۰ درصد است نشان می‌دهد که سایر بخشهای اقتصاد کشور مانند مواد غذایی و کالاهای اساسی تورم قابل توجهی دارد که با اثر گذاری بخش مسکن تورمشان در نرخ تورم میانگین خود را نشان نمی‌دهد. مردم در هزینه مواد غذایی، حمل و نقل و سایر هزینه‌های زندگی کاملا نرخ تورم را حس می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز اظهار کرد: مردم کاهش نرخ متوسط تورم را در زندگی خود نمی‌ببیند، البته تغییر سال پایه آمار و یا تغییر در گروه کالاها هم در کمتر شدن تورم تاثیر دارد. مردم توقع دارند که نرخ تورم بیشتر از رقم فعلی باشد. وقتی رشد اقتصادی بیشتر از ناحیه بخش نفت باشد و در سایر بخشها تحرک چندانی نداشته باشیم مردم آن رشد را حس نمی‌کنند.