نگاه فارس

چند خط از نظرسنجی جالب دانشگاه آمریکایی مریلند

۱۵ بهمن ، ساعت ۱۶:۳۷

ظرسنجی جالب دانشگاه آمریکایی مریلند، در صدر اخبار قرار گرفته. نظرسنجی که نشان میدهد تنها کمتر از ۵ درصد مردم خواهان تغییرنظام هستند و مردم ایران با وجود داشتن مطالبات اقتصادی و فرهنگی همچنان از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلی آن حمایت می‌کنند.

به گزارش نگاه فارس، نظرسنجی جالب دانشگاه آمریکایی مریلند، در صدر اخبار قرار گرفته. نظرسنجی که نشان میدهد تنها کمتر از ۵ درصد مردم خواهان تغییرنظام هستند و مردم ایران با وجود داشتن مطالبات اقتصادی و فرهنگی همچنان از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلی آن حمایت می‌کنند.

✅ سیاستهای کلی نظیر: سیاست خارجی در قبال سوریه و عراق؛ برنامه موشکی؛
✅ و مطالبات اقتصادی و سیاسی نظیر: بیکاری، مبارزه با فساد، قیمت مواد غذایی و عدم سختتگیری در اجرای قوانین اسلامی

نظرسنجی که به واقعیت کف کوچه و خیابان و اذهان عمومی ایران بسیار نزدیک است و چند نکته را در بردارد:
۱️⃣ این نظرسنجی پس از اغتشاشات اخیر در دی ماه ۹۶ اخذ شده. و بخوبی میتواند صف اقلیت اغتشاشگر را از کلیت مردم ایران جدا کند. اغتشاشاتی که به بهانه گرانی (علی الخصوص گرانی تخم مرغ)! آغاز شد و به یکباره به شعار علیه سیاستهای کلی نظام رسید.

۲️⃣ حقیقت دیگر آن است که مردم بخوبی بین دو بخش حکومت (یعنی نهادهای نظامی ودولت) تفکیک قائل میشوند و نوک اصلی اعتراض و انتقاد و مطالبات خود را نه نهادهای موفق و کارآمد نظامی بلکه دولت میدانند. واقعیتی که دولت روحانی با وجود آغاز شعارها علیه دولت همچنان انکار میکند و تلاش میکند ناتوانی خود در تحقق مطالبات ملی را فرافکنی به سایر نهادهای نظام و حتی رهبر و حتی کل نظام نماید!
دولت پاک فراموش کرده که آغاز و علت العلل اعتراضات، ضعف دولت بود تاجاییکه اولین واکنش معاون اول روحانی به اغتشاشات، نسبت دادن آنها به رقبای انتخاباتی بود!!

۳️⃣ طبق نظرسنجی، سردار سلیمانی محبوبترین شخصیت ایرانی است که با فاصله زیادی از دیگر شخصیتها قرار دارد. این خود دلیل دیگری بر نگاه مثبت مردم به سیاست های امنیت منطقه ای کشور است. که نقطه قوت نظام اسلامی محسوب میشود.

۴️⃣ قبول یا رد این نظرسنجی به این معنا نیست که محتوای نظرسنجی یک دانشگاه آمریکایی برای ما ملاک تشخیص و رفتار است. اهمیت آن اولا به عنوان نوعی اعتراف دشمن ارزیابی میشود و ثانیا نباید باعث خواب آلودگی و غفلت ما از نقش و نقشه دشمنان در براندازی و تغییر نظام با استفاده از همان سرباز پیاده های ۵ درصدی شود.
محمد عبدالهی


instagram telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *