به گزارش نگاه فارس، حجم آب مخازن سدهای کشور تا پایان دی‌ماه جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است.

کاهش بارش‌های کشور در سال جاری سبب شده است تا حجم آب مخازن سدهای کشور که در ۲۷ دیماه سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون متر مکعب به ثبت رسیده بود، در ۲۷ دیماه سالجاری به ۲۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون متر مکعب برسد.

گزارش های شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از این است که ورودی آب به مخازن سدهای کشور در سال گذشته از هفت میلیارد و ۴۸۰ میلیون متر مکعب با ۳۳ درصد کاهش به پنج میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

بر اساس این گزارش، در ۲۷ دی‌ماه سال گذشته ۵۰ درصد مخازن سدهای کشور پر بوده است، ولی در شرایط کنونی فقط ۴۱ درصد مخازن سدهای کشور پر بوده و ۵۹ درصد مخازن خالی است.

میزان خروجی آب سدهای کشور که تا تاریخ ۲۷ دیماه سال گذشته ۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون متر مکعب بوده، در سال جاری با ۷ درصد کاهش، ۸ میلیارد و ۲۰ میلیون متر مکعب به ثبت رسیده است.

ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهرماه تا سی ام دیماه، یعنی چهار ماه نخست سال آبی جاری، ۳۹٫۵ میلیمتر گزارش شده که نسبت به میانگین بلند مدت (۹۹٫۲ میلیمتر)، ۶۰ درصد کاهش یافته است.

بارندگی های چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که ۵۵٫۳ میلیمتر بود، نیز ۲۸٫۶ درصد کاهش داشته است.